You are currently viewing Skelet plesiosaura star 100 miliona godina

Skelet plesiosaura star 100 miliona godina

Skelet plesiosaura star 100 miliona godina pronađen je u zapadnoj Australiji. Ovaj prastari gmizavac živeo je u vodi i bio je jedan od najvećih predatora okeana tokom jure, perioda geološke istorije koji se protezao od pre otprilike 201 do 145 miliona godina.

Skelet plesiosaura otkriven je u sedimentnim stenama u blizini grada Exmouth u zapadnoj Australiji, a detaljno su ga proučavali naučnici sa Univerziteta u Kvinslendu. Skelet je potpuno sačuvan, uključujući i lobanju, kičmeni stub, rebra i kosti udova. Ovaj nalaz je veoma značajan za naučnike jer pruža dragocene uvide u evoluciju morskih gmizavaca, posebno plesiosaura.

Prema rečima istraživača, plesiosauri su bili veoma uspešni predatori tokom jure, zbog svojih sposobnosti da love različite vrste riba i drugih morskih organizama. Njihova posebna građa tela omogućavala im je da se brzo kreću kroz vodu i lako manevriraju. Plesiosauri su bili slični delfinima, ali su imali mnogo duži vrat i četiri “kraka” (peraja) koja su koristili za kretanje kroz vodu.

Ovaj nalaz je još jedan dokaz bogate geološke istorije Australije. Ova zemlja ima mnogo fosilnih nalazišta koja pružaju uvide u različite periode geološke prošlosti, uključujući dinosauruse i druge praistorijske organizme. Skelet plesiosaura star 100 miliona godina jedan je od najznačajnijih nalaza u poslednje vreme i predstavlja veliki doprinos našem razumevanju evolucije morskih gmizavaca.