You are currently viewing Pećina duginih boja

Pećina duginih boja

Pećina duginih boja (Rainbow cave) nalazi se na ostrvu Hormoz u Iranu. Ova pećina je nastala kretanjem vode prema moru i njenim prolaskom ispod planine soli. Dubina pećine je oko 30 do 40 metara. U nekim delovima pećine mogu se videti nekoliko koridora, koje su, prema geolozima, uzrokovali potoci. Visina plafona varira duž pećine, a u nekim delovima morate saviti glavu da biste prešli.

Unutar pećine naslagani su slojevi sedimentnih stena i soli, stvarajući glatku površinu poput duginih boja. Najlepši deo pećine je kraj gde boje dostižu svoj vrhunac. Spektar boja koji se vidi u ovoj pećini obuhvata oko sedamdeset spektara.

Raznovrsne boje potiču od mineralne kompozicije. Ovi spojevi su metali poput gvožđa koji se kombinuju s drugim elementima kako bi formirali obojene minerale.