You are currently viewing Otisci stopala dinosaurusa u Škotskoj

Otisci stopala dinosaurusa u Škotskoj

U Škotskoj je pronađeno na desetine džinovskih otisaka stopala dinosaurusa, za koje naučnici veruju da će umnogome pomoći u otkrivanju novih detalja i otvaranju novih teorija koje su u vezi sa evolucijom i uopšte životom dinosaurusa u jednoj fazi razvoja planete.

Tragovi su napravljeni pre nekih 170 miliona godina, u blatnjavoj, plitkoj laguni na sadašnjoj severoistočnoj obali ostrva Skaj. Većinu otisaka napravili su sauropodi dugog vrata – koji su bili visoki do dva metra – i teropodi slične veličine, koji su bili stariji rođaci Tiranosaurusa reksa.

Ovo otkriće je globalno važno jer je retko svedočanstvo o periodu srednje jure, iz kojeg je pronađeno nekoliko fosilnih nalazišta širom sveta.