You are currently viewing Kumakivi balansirajuća stena

Kumakivi balansirajuća stena

Kumakivi (Kummakivi) je stena od 500 tona, u Finskoj, koja balansira na vrhu druge stene već 11.000 godina.

Kumakivi je duga 7 metara leži na konveksnoj površini stene sa veoma malim otiskom, ali toliko čvrsto da se ne može zaljuljati ljudskom silom.

Ime „Kummakivi“ bi u prevodu značilo „čudna stena“. Dve stene čine ovu neobičnu geološku formaciju. Stena na dnu ima oblik zakrivljene humke. Položen je u zemlju i ima glatku, konveksnu površinu.

Ova turistička atrakcija je pod zaštitom države od 1962. godine.