You are currently viewing Koja je razlika između dijamanta i brilijanta?

Koja je razlika između dijamanta i brilijanta?

Brilijant je termin koji se odnosi na najpoznatiji način brušenja dijamanata (brilliant cut). Sirovi dijamant se oblikuje na određeni način, a brilijantno brušenje je samo jedan od tih oblika. Dakle, tek nakon brušenja dijamant dobija svoj jedinstveni sjaj i blistavost. Dijamant je stoga sirovi kamen, a brilijant označava tipični okrugli rez (cut) sa 58 sjajnih površina (faseta).

Brilijant ima 58 sjajnih površina, ili faseta, postavljenih na određeni način kako bi reflektovale prodor svetlosti. To stvara neuporedivu sjajnost i “vatru” koja se stvara. Zbog toga je brilijant jedan od najomiljenijih oblika dijamantskog brušenja za vereničko prstenje, ali ogrlice i naušnice sa brilijantima su takođe pravi klasici koji daruju svakoj ženi blistavu privlačnost.

Brilijant se ponekad naziva “Tolkovski rez”, po Antverpskom brusiocu dijamanata, Marcelu Tolkowskom. On je 1919. godine osmislio matematičku metodu za brušenje okruglih dijamanata sa 58 sjajnih površina, čime je razvio okrugli oblik dijamanta kakav poznajemo danas.