You are currently viewing Jaja dinosaurusa su bila raznobojna

Jaja dinosaurusa su bila raznobojna

Jedna od novih studija potvrđuje da boje koje se nalaze u jajima savremenih ptica nisu evoluirale nezavisno, kao što se ranije mislilo, već su evoluirale od dinosaurusa.

Prema istraživačima sa Jejla, Američkog prirodnjačkog muzeja i Univerziteta u Bonu, ptice su nasledile boju jaja od predaka dinosaurusa koji su polagali jaja u potpuno ili delimično otvorena gnezda.

„Ovo potpuno menja naše razumevanje o tome kako su se razvijale boje jaja“, rekla je glavni autor studije, paleontolog sa Jejla Jasmina Viman.

Na fotografiji je fosilizovano jaje neosauropoda, Zapadna Argentina.

Leave a Reply