You are currently viewing ID sintetičkih dijamanata

ID sintetičkih dijamanata

Predavanje na engleskom, “Uporedna analiza prenosnih instrumenata za skrining i identifikaciju sintetičkih dijamanata” održano od strane Branka Deljanina u okviru 6. Mediteranske gemološke i juvelisrke konferencije, održane 2022. godine, u Solunu. Nakon proučavanja 11 prenosnih instrumenata ispod 10.000 dolara, on snažno preporučuje profesionalcima u dijamantskoj industriji da ne koriste jedan instrument za pronalaženje konačnog odgovora o poreklu dijamanta.

Kako se tehnologija proizvodnje dijamanata poboljšava, stvaraju se dragulji višeg kvaliteta, koji mogu podsećati na prirodne, pa je potrebno koristiti bar tri instrumenta.

Branko Deljanin (CGL, Vancouver, Kanada) B.Sc., GG, FGA, DUG je istraživački gemolog i instruktor sa bogatim iskustvom u naprednom ispitivanju dijamanata i dragog kamenja kako bi se odredilo poreklo boje.