You are currently viewing Gačala smaragd

Gačala smaragd

Gačala (Gachalá) smaragd, jedan je od najvećih i najvrednijih smaragda na svetu, sa 858 karata u sirovoj formi. Pronađen je u rudniku Vega de San Huan, koji se nalazi u Gačali, gradu u Kolumbiji, po kome je i dobio ime.

Smaragd je varijetet berila, sa sadržajem hroma i vanadijuma koji daju zelenu boju smaragdu. Reč „smaragd“ je izvedena od latinske reči esmaralda, odnosno od starogrčke reči smaragdos, što znači „zeleni dragulj“.