You are currently viewing Dragi kamen Srbije

Dragi kamen Srbije

Predavanje „Dragi kamen Srbije“ obuhvata pregled minerala, stena i fosila koji se na prostoru Srbije mogu koristiti u juvelirstvu i objašnjava svojstva koja kamen čine dragocenim. Istraživanja juvelirskog kamena, iako ograničenog obima i u relativno kratkom vremenskom periodu, dala su značajne rezultate. Perspektivni prostori za pronalaženje ležišta juvelirskog kamena u Srbiji se nalaze u različitim geološkim sredinama Fruške Gore, Šumadije, Kosova…

Obrada dragog kamena (sečenje, brušenje, poliranje) je od ključnog značaja za isticanje njegove lepote, a istovremeno predstavlja intenzivnu i neposrednu saradnju čoveka sa prirodom – najumešnijom i najkreativnijom umetnicom. Kamen koji se koristi za pravljenje nakita može imati primenu i u finim umetnostima, a posebno pri izradi mozaika.