You are currently viewing Crater of Diamonds

Crater of Diamonds

“Crater of Diamonds” je svetski poznat park u Arkanzasu, SAD, gde uz kupljenu kartu i poštovanje osnovnih pravila, možete pretaživati teren i svaki dragi kamen koji eventualno pronađete ostaje u vašem vlasništvu. Sam naziv već dovoljno govori – da je vrlo lako pronaći i pravi dijamant.
Na fotografiji je dijamant od 4,38 karata koji je jedna srećna penzionerka pronašla prilikom posete pomenutom nacionalnom parku.