You are currently viewing Cetineit

Cetineit

Cetineit je veoma redak mineral sa šestougaono-piramidalnom strukturom koji sadrži antimonske, vodonične, kiseonične, kalijumske, natrijumske i sumporne elemente. Dobio je ime po mestu prvog nalazišta, Le Cetine di Cotorniano Mine, Italija, koje su 1987. godine imenovali C. Sabelli i G. Vezzalini.

Formula: (K,Na)6Sb3+12(Sb3+S3)2O18(OH)0.5 · 5,5H2O
Boja: Narandžasto-crvena
Tvrdoća: